Bài 2 trang 94 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 94 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Đáp án bài 2 trang 94 sgk

Đáp án bài 2 trang 94 sgk Toán 5

a, Diện tích hình thang là:

(9 + 4) x 5 :2 = 32,5 cm²

b, Diện tích hình thang là:

(3 + 7) x 4 :2 = 20 cm²

Đáp số

a) 32,5 cm²

b) 20 cm²

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 93 sgk Toán 5

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top