Đáp án bài 4 trang 92 SGK Toán 5

Xem ngay giải bài tập toán 5: bài 4 trag 92 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học về hình thang

Bài 4: Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

bài 4 trang 92 SGK Toán 5

Đáp án

Hình thang ABCD có hai góc vuông là góc A và góc D.

Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy.

Nói thêm : Cạnh bên AD cũng là đường cao của hình thang vuông ABCD.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    11:38 AM
22/07/2018    11:38 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top