Giải toán 5: Đáp án bài 3 trang 94 sgk

Hướng dẫn giải bài 3 trang 94 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học về diện tích hình thang

Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Đáp án

Chiều cao của thửa ruộng là:

(110 +90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

(110 +90,2) x 100,1 :2 = 10020,01 (m²)

Đáp số: 10020,01 m²

doctailieu.com
Tải về
Back to top