Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 3 trang 84 SGK Toán 5

Đáp án bài 3 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi ...

Đề bài: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng;

b) 60 000 đông;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

 

Đáp án bài tập 3 trang 84 sgk Toán lớp 5

Lần lượt ấn các nút:

a) 3 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 5 000 000 đồng

b) 6 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 10 000 000 đồng

c) 9 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 15 000 000 đồng

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 3 trang 84 sgk môn Toán lớp 5, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập giải Toán 5 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top