Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 84 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc ...

Đề bài: Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu)

Thóc (kg) Gạo (kg)
100 69
150  
125  
110  
88  

 

Đáp án bài tập 2 SGK Toán lớp 5 trang 84

Thóc (kg) Gạo (kg)
100 69
150 103,5
125 86,25
110 75,9
88 60,72

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top