Giải GDCD 6 Bài 12 Cánh Diều: Quyền trẻ em

Xuất bản ngày 13/07/2021 - Tác giả:

Giải GDCD 6 Bài 12 Cánh Diều: Quyền trẻ em trang 58 theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục với hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi trong sgk GDCD 6 Cánh Diều.

Giải GDCD 6 Bài 12 Cánh Diều: Quyền trẻ em hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi Bài 12: Quyền trẻ em trang 58-63 sách giáo khoa GDCD 6 bộ Cánh Diều giúp các em chuẩn bị bài thật tốt trước khi lên lớp.

Khởi động GDCD 6 bài 12 Cánh Diều

(SGK GDCD 6 Cánh Diều bài 11 trang 58)

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi: Em mong muốn được như các bạn trong ảnh không? Em còn mong muốn điều gì khác nữa?

Giải GDCD 6 Bài 12 Cánh Diều: Quyền trẻ em ảnh 1

Gợi ý:

- Trong hình trên các bạn đang được cùng nhau tới lớp, cùng nhau vui chơi. Em mong muốn được như các bạn trong ảnh.

- Ngoài ra em cũng mong muốn mình được tham gia học thêm các môn năng khiếu và các môn thể thao em yêu thích.

Khám phá GDCD 6 bài 12 Cánh Diều

1. Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em.

a. Cùng nghe bài hát và trả lời câu hỏi:

QUYỀN TRỂ EM

Nhạc và lời: Thịnh Vĩnh Thành

Là tuổi nhỏ hôm nay, là thế giới ngày mai.

Chúng em muốn tương lai, hành tinh luôn hoà bình.

Chúng em có quyền được vui chơi.

Chúng em có quyền được đến trường.

Chúng em có quyền được tham gia.

Phát triển sáng rực đường tương lai.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho chúng em.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho chúng em.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho chúng em...

Câu hỏi trang 59 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều

a) Cảm nghĩ của em sau khi nghe bài hát?

b) Liệt kê tất cả những quyền mà trẻ em mong muốn được thể hiện trong bài hát trần.

Gợi ý:

a) Em cảm thấy bài hát đang nói lên niềm mong ước của các bạn nhỏ như em. Và bài hát còn nói cho chúng em biết được những quyền của mình

b) Những quyền mà trẻ em mong muốn được thể hiện trong bài hát là : quyền được vui chơi, quyền được đến trường, quyền được tham gia phát triển sáng rực đường tương lai.

b. Hãy đặt tên cho mỗi hình ảnh tương ứng với mỗi quyền của trẻ em dưới đây:

Giải GDCD 6 Bài 12 Cánh Diều: Quyền trẻ em ảnh 2

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 59 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

1. Quyền được chăm sóc sức khỏe.

2. Quyền được học tập

3. Quyền được học tập phát triển năng khiếu.

4. Quyền được bảo vệ.

2. Ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em

a. Ý nghĩa của quyền trẻ em

Lan không những học giỏi mà còn thích múa hát, nên bố mẹ, thầy cô giáo của Lan luôn khuyến khích, động viên bạn tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp, trường và của địa phương.

Câu hỏi trang 60 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

Theo em, vì sao Lan có thể tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ của trường lớp và địa phương?

Gợi ý:

Lan có thể tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường lớp và địa phương là do Lan có năng khiếu và luôn được bố mẹ, thầy cô khuyến khich, động viên tham gia.

b. Ý nghĩa của việc thực hiện quyền trẻ em

Gia đình Tuấn có hai anh em, luôn được bố mẹ thương yêu và tôn trọng ý kiến của con. Dù bận nhiều việc, nhưng bố mẹ Tuấn vẫn luôn chăm lo đến việc học tập của hai anh em. Được sống trong tình thương yêu, quan tâm, chăm sóc của gia đình, Tuấn và em gái luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Câu hỏi trang 61 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

Vì sao Tuấn và em gái luôn chăm ngoan học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý?

Gợi ý: Vì Tuấn và em gái luôn được bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc và tôn trọng ý kiến.

3. Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bồn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

Thông tin 1:

Là một xã ở Đông bằng sông Cửu Long, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn có khó khăn, nhưng Uỷ ban nhân dân xã T luôn quan tâm đến việc thực hiện quyền trẻ em. Xã đã huy động nguồn lục trong xã hội để có kinh phí sửa sang trường lớp, mua trang thiết bị và đồ đùng học tập cho trường trung học cơ sở và hai trường tiêu học. Phong trào học tập của xã được đầy mạnh đến mỗi gia đình có trẻ em. Vì vậy 100% trẻ em trong xã đều đến trường đúng tuổi quy định, trong đó nhiêu cháu là học sinh giỏi của lớp, của trường và đạt danh hiệu trong các kì thí học sinh giới cắp huyện và cấp tỉnh.

Câu hỏi trang 61 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

a) Uỷ ban nhân dân xã T đã thực hiện quyền trẻ em ở xã mình như thể nào?

b)  Việc làm của uỷ ban nhân dân xã T đã tác động đến thực hiện quyền trẻ em trong xã như thế nào?

Gợi ý:

a) Uỷ ban nhân dân xã T đã thực hiện quyền trẻ em ở xã mình bằng cách huy động nguồn lục trong xã hội để có kinh phí sửa sang trường lớp, mua trang thiết bị và đồ đùng học tập cho trường trung học cơ sở và hai trường tiểu học. Phong trào học tập của xã được đẩy mạnh đến mỗi gia đình có trẻ em.

b) Việc làm của uỷ ban nhân dân xã T đã tác động đến thực hiện quyền học tập của trẻ em.

Thông tin 2:

Vốn thông mình, chăm chỉ, nhưng vì nhà nghèo nên mới học hết lớp 5, Hoà đã phải nghĩ đến chuyện thôi học, ở nhà lao động để kiểm sóng. Nhưng khi được cô giáo và bạn bè ở lớp khuyên nhủ, Hoà đã bỏ ý định thôi học, vừa đ học vừa làm việc nhà phụ giúp bố mẹ. Hoà không những không phải bỏ học. mà côn trở thành học sinh giỏi của lớp 6A.

Câu hỏi trang 61 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

a) Hoà đã thực hiện tốt quyên và bỗn phận nào của trê em?

b) Em có thể học tập được điều gi của bạn Hoà?

Gợi ý:

a) Hoà đã thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em.

b)  Em có thể học tập của bạn luôn cố gắng học tập dù là ở bất kì hoàn cảnh nào.

Thông tin 3:

Gia đình Minh có bố mẹ, Minh và em gái đang học lớp 4. Ở nông thôn, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng Minh luôn được sống trong tình thương yêu của bố mẹ. Bố mẹ Minh luôn chăm sóc, quan tâm đến học hành của bạn và em gái, dành thời gian cho các con học tập và vui chơi. Nghe lời bố mẹ, Minh và em gái luôn chăm chỉ học hành nên năm nào cũng là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý

Câu hỏi trang 61 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều:

Vì sao Minh và em gái luôn chăm chỉ học hành, được thầy yêu, bạn mến?

Gợi ý: Vì Minh và em gái luôn được bos mẹ quan tâm, chăm sóc đến học hành. Hai bạn luôn được dành thời gian để học tập và vui chơi, chính vì vậy mà Minh và em gái luôn nghe lời bố mẹ chăm chỉ học hành nên được thầy yêu bạn mến.

Luyện tập GDCD 6 bài 12 Cánh Diều

Câu 1 trang 62 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều.

Câu hỏi: Em hãy kể những việc làm của trường, lớp và nơi em sống góp phần bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Gợi ý: Những việc làm của trường, lớp và nơi em sống góp phần bảo vệ và giáo dục trẻ em là: lập hòm thư ý kiến, cho học sinh tham các buổi sinh hoạt tập thể.

Câu 2 trang 62 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều.

Câu hỏi: Trong các hành vi sau, hành vi nào đã thực hiện quyên trẻ em, hành vonào xâm phạm đến quyền trẻ em?

Gợi ý:

STTHành viThực hiện quyền trẻ emXâm phạm quyền trẻ em
1Tổ chức việc làm cho trẻ gặp khó khănx
2Thường xuyên tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ emx
3Ngược đãi trẻ emx
4Bắt trẻ em bỏ học để đi lao động kiếm tiềnx
5Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiết nhi 1/6x
6Lôi kéo trẻ em tham gia vào các tệ nạn xã hộix

Câu 3 trang 63 SGK GDCD 6 bài 12 Cánh Diều.

Trên một bài báo có đoạn tin vắn sau: “Bà Hải mở một quán giải khát tại trung tâm thị trấn. Quán của bà rất đông khách, ngoài những người trong thị trấn và khách đ đường qua lại, quản của bà luôn là đa điểm tập trung ăn chơi của nhớm trẻ em từ 12 - 15 tuổi trong vùng. Nhớm trẻ hay tập trung tại quán bà Hải vào mỗi buởi chiều để ăn uống và đánh bài. Một lần, nhóm trẻ đang ăn nóng, đánh bài thì công an ập vào giải tán và tiến hành lập biên bản xử phạt bà Hải”

Câu hỏi:

a) Hãy nhận xét hành vì của bà Hải và nhóm trẻ trong tình huống trên?

b) Em sẽ làm gì nêu chứng kiên tình huống đó?

c) Theo em, việc công an đến lập biên bản bà Hải và giải tán nhóm trẻ là đúng hay sai. Vì sao?

Gợi ý:

a. Hành vì của bà Hải và nhóm trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm vào quyền trẻ em.

b. Nếu là em ở trong tình huống đó em sẽ khuyên các bạn không nên đến quán chơi bài. Báo cáo với cấp chính quyền.

c. Theo em, việc công an đến lập biên bản bà Hải và giải tán nhóm trẻ là đúng. Vì cần ngăn chặn những tệ nạn đến với trẻ em.

Vận dụng GDCD 6 bài 12 Cánh Diều

(SGK GDCD 6 Cánh Diều bài 11 trang 63)

Câu 1. Vẽ tranh với chủ đề “Quyền trẻ em” và cùng các bạn trưng bày tại lớp học của mình.

Câu 2. Tìm hiểu và nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ đối với mình hoặc của chính quyền địa phương đối với trẻ em nơi em sinh sống.

Gợi ý: 

  • Hàng tháng tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em
  • Tạo nên các khu vui chơi cho trẻ em
  • Lập các quỹ khuyến học để giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tổ chức việc làm cho trẻ em nghèo, không nơi nương tựa.
  • Lập trường, lớp học dành riêng cho trẻ khuyết tật…

Câu 3. Em cùng các bạn trong nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện quyền trẻ em của bản thân:

- Những công việc cần làm: trong học tập, trong quan hệ với mọi người xung quanh ở nhà, ở trường và ở ngoài xã hội.

- Biện pháp thực hiện.

Gợi ý:

  • Những công việc cần làm: Trong học tập tích tham gia phát biểu xây dựng bài,
  • Với mọi người xung quanh: Luôn giúp đỡ hoà đồng với bạn bè và người xung quanh.
  • Ở nhà: Giúp đỡ ba mẹ việc nhà.
  • Tham gia chăm chỉ các hoạt động xã hội.

~/~

Mong rằng với nội dung tổng hợp giải Bài 12: Quyền trẻ em trong SGK GDCD 6 bộ Cánh Diều trên đây các em sẽ hiểu bài hơn khi tới lớp. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM