Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 21 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 21 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2, hỏi l1 dài gấp bao nhiêu lần l2?

Hướng dẫn giải

  •  Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
  • Hệ thức của định luật Ôm: Hướng dẫn giải bài C4 trang 21 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 21 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 21 sgk vật lý lớp 9

 Vậy l1 dài gấp 4 lần l2.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    08:54 AM
22/07/2018    08:54 AM
Back to top