Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 19 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 19 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2

Đáp án bài C1 trang 19 sgk vật lý lớp 9

Dây dẫn dài l có điện trở R.

Dây dẫn dài 2l có điện trở là 2R. Dây dẫn dài 3có điện trở 3R.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    02:15 AM
22/07/2018    02:15 AM
Back to top