Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C3 trang 21 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 21 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2Ω.

Hướng dẫn giải

Hệ thức của định luật Ôm: Hướng dẫn giải bài C3 trang 21 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C3 trang 21 sgk vật lý lớp 9

  • Điện trở của cuộn dây: Đáp án bài C3 trang 21 sgk vật lý lớp 9
  • Dây dẫn dài 4 m thì có điện trở là 2Ω => điện trở có giá trị 20Ω sẽ có chiều dài là Đáp án bài C3 trang 21 sgk vật lý lớp 9 phần 1

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    06:37 AM
22/07/2018    06:37 AM
Back to top