Đáp án bài C4 trang 131 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 131 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Giải thích tác dụng của kính cận.

Để giải thích em hãy vẽ ảnh của vật AB qua kính cận (hình 49.1 SGK). Biết rằng kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt và khi đeo kính thì mắt nhìn ảnh của vật AB qua kính.

+ Khi không đeo kính, điểm cực viễn của mắt cận ở Cv . Mắt có nhìn rõ vật AB hay không ? Tại sao ?

Câu hỏi bài C4 trang 131 sgk vật lý lớp 9
 

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính cận nói trên ?

Hướng dẫn giải

- Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì:

  • Tia tới song song với trục chính thì đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

- Giới hạn nhìn rõ của mắt: Khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

Đáp án bài C4 trang 131 sgk vật lý lớp 9

+ Ảnh của vật AB qua kính cận ở hình 49.1.

Đáp án bài C4 trang 131 sgk vật lý lớp 9
 

+ Khi không đeo kính, mắt không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt.

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A'B' của AB thì A'B' phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận Cc đến điểm cực viễn Cv của mắt. Yêu cầu này có thực hiện được với kính cận nói trên (xem hình 49.1)

 

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM