Giải lý lớp 9: Đáp án bài C6 trang 132 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 132 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Giải thích tác dụng của kính lão.

Để giải thích, hãy vẽ ảnh của vật AB qua kính lão. Cho biết tiêu điểm của kính ở F (hình 49.2 SGK).

Câu hỏi bài C6 trang 132 sgk vật lý lớp 9

  • Khi mắt lão không đeo kính, điểm cực cận Cc ở quá xa mắt. Mắt có nhìn rõ vật AB hay không ? Tại sao ?
  • Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của vật AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính lão nói trên ?

Hướng dẫn giải

- Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

- Giới hạn nhìn rõ của mắt: Khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

Đáp án bài C6 trang 132 sgk vật lý lớp 9

Ảnh của vật AB qua kính lão ở hình 49.2.

Đáp án bài C6 trang 132 sgk vật lý lớp 9

+ Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt.

+ Khi đeo kính thì ảnh A'B' của vật AB phải hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận Ccủa mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. Với kính lão trong bài thì yêu cầu này hoàn toàn được thỏa mãn (Hình 49.2).

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ