Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C7 trang 132 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 132 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy tìm cách kiểm tra xem kính của bạn em và kính của một người già là thấu kính hội tụ hay phân kì.

Hướng dẫn giải

  • Đối với thấu kính hội tụ, vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
  • Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Đáp án bài C7 trang 132 sgk vật lý lớp 9

- Để kiếm tra thấu kính của bạn em có phải là thấu kính phân kì hay không ta xem kính đó có cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không.

- Để kiểm tra thấu kính của người già có phải là thấu kính hội tụ hay không ta xem kính đó có cho ảnh ảo lớn hơn vật hay không.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C7 trang 132 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    00:45 AM
10/08/2018    00:45 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu