Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C5 trang 132 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 132 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

Hướng dẫn giải

Đối với thấu kính hội tụ:

- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Đáp án bài C5 trang 132 sgk vật lý lớp 9

Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không, ta có thể xem kính đó có khả năng cho ảnh ảo lớn hơn vật hoặc cho ảnh thật hay không.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C5 trang 132 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    20:52 PM
09/08/2018    20:52 PM
Back to top
Yêu cầu giải đề