Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C1 trang 89 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 89 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi đổ vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được?

Lời giải đáp án

a) Gọi t₁ = 100⁰C

Giả sử coi nhiệt độ trong phòng là 25⁰C => t₂ = 25⁰C

Gọi t là nhiệt độ hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt.

- Nhiệt lượng do 200g = 0,2 kg nước sôi tỏa ra: Q₁ = m₁.c (t₁ – t)

- Nhiệt lượng do 300g = 0,3 kg nước thu vào: Q₂ = m₂.c(t – t₂)

Phương trình cân bằng nhiệt:

Q₂ = Q₁ hay m₁.c(t₁ – t) = m₂.c (t – t₂)


b) Nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được là vì trên thực tế có sự trao đổi nhiệt giữa các dụng cụ đựng nước với môi trường bên ngoài.

(Lưu ý ở câu a: nếu thầy/cô giáo cho nhiệt độ phòng khác với 25⁰C ở trên thì các bạn chỉ cần thay giá trị t₂ là được.)

Trang Doan (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ