Giải bài C3 trang 89 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 89 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài
    
Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta bỏ vào một lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng kim loại có khối lượng 400 g được nung nóng tới 100oC. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 20oC. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước 4190J/kg.K

Lời giải đáp án

Nhiệt lượng do kim loại tỏa ra là:

Q1= m1c1 (t1 – t)

Nhiệt lượng đo nước thu vào là:

Q2 = m2c2 (t - t2)

Phương trình cân bằng nhiệt:

Q1 = Q2 hay m1c1(t1 – t)= m2c2(t - t2)

Nhiệt dung riêng của kim loại là:


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top