Giải bài C1 trang 55 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 55 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó (H.16.1b) thì nó có cơ năng không? Tại sao?

Đề bài c1 trang 55
 

Lời giải đáp án

Có. Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó rồi buông nhẹ thì vật A sẽ chuyển động xuống phía dưới làm sợi dây căng ra. Lực căng dây làm vật B chuyển động, như vậy vật A đã thực hiện công nên nó có cơ năng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top