Đáp án bài C9 trang 57 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C9 trang 57 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng.

Lời giải đáp án

Một máy bay đang bay trên cao, máy bay có độ cao nên có thế năng, đồng thời nó có vận tốc nên cùng có động năng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top