Đáp án bài C10 trang 57 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C10 trang 57 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Cơ năng của từng vật ở hình 16.4a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

Đề bài c10 trang 57
 

Đáp án lời giải

- Chiếc cung đã giương: Thế năng đàn hồi.

- Nước chảy từ trên cao xuống: Động năng và thế năng.

- Nước bị ngăn trên đập cao: Thế năng hấp dẫn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top