Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C8 trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 57 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộc như thế nào?

Lời giải đáp án

Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc vào hai yếu tố: khối lượng của vật và vận tốc của vật:

- Khi khối lượng của vật không đổi, nếu vận tốc tăng thì động năng cũng tăng (động năng tỉ lệ với bình phương vận tốc).

- Khi vận tốc không đổi, động năng tỉ lệ thuận với khối lượng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top