Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài 3 trang 18 sgk Vật lí 9

Giải bài 3 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V...

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng điều kiện : trong mạch điện mắc song song thì:

UAB = U₁ = U₂

IAB = I₁ + I₂

Áp dụng điều kiện : trong mạch điện mắc nối tiếp thì:

UAB = U₁ + U₂

IAB = I₁ = I₂

Đáp án bài 3 trang 18 sgk Vật lí lớp 9

a) Điện trở tương đương của R2 và R3 là Đáp án bài 3 trang 18 sgk vật lý lớp 9

Ta có điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd = R₁ + R₂₃ = 15 + 15 = 30Ω

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính,  Đáp án bài 3 trang 18 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R₁ là U₁ = R₁ . I₁ = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R₂ và R₃ là U₂ = U₃ = 12 − 6 = 6 V

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:  Đáp án bài 3 trang 18 sgk vật lý lớp 9 phần 2

» Tham khảo bài tập trướcĐáp án bài 2 trang 17 sgk Vật lí 9

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm hướng dẫn giải và đáp án chi tiết các bài tập Giải Lý 9 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    00:29 AM
22/07/2018    00:29 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top