Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 105 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Đáp án bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong ôn tập chương 3 phần Hình học: Góc với đường tròn.

Đề bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có phải \(\displaystyle {1 \over 2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú không?

b) Có phải \(\displaystyle {1 \over 3}\) số học sinh là học sinh bán trú không?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là \(1800\) em. 

Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính số đo các góc ở tâm, sau đó tính tỉ lệ. 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Theo cách biểu diễn dự phân phối học sinh như biểu đồ thì:

\(\widehat {{O_1}} = {30^0};\widehat {{O_2}} = {90^0};\widehat {{O_3}} = {60^0};\widehat {{AOB}} = {180^0}\)

a) Đúng  

Vì: \(\widehat {{O_2}} = {90^0} = \dfrac{1}{2}\widehat {AOB}\)

b) Đúng vì:

\(\widehat {{O_3}} = {60^0} = \dfrac{1}{3}\widehat {AOB}\)

c) Số học sinh nội trú chiếm : \(\dfrac{{30}}{{180}}.100 = 16,7\% \)

d) Gọi \(x, y, z\) lần lượt là số học sinh nội trú, bán trú, ngoại trú: Ta có:

Số học sinh ngoại trú là \(z=\dfrac{1}{2}.1800 = 900\) em

Số học sinh bán trú là \(y=\dfrac{1}{3}.1800 = 600\) em

Số học sinh nội trú là \(x=\dfrac{1}{6}.1800 = 300\) em

» Bài tiếp theo: Bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 94 trang 105 Toán hình học 9 tập 2. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 9 của doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top