Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 9 trang 216 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 216 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

a. Khoảng cách đến Mặt Trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

C. Số vệ tinh nhiều hay ít.

D. Khối lượng.

Hướng dẫn giải

Các hành tinh được chia thành hai nhóm: nhóm Trái Đất và nhóm Mộc tinh.

+ Các hành tinh nhóm Trái Đất: là các hành tinh "nhỏ", có khối lượng riêng tương đối lớn.

+ Các hành tinh nhóm Mộc tinh: là các hành tinh "lớn". Khối lượng riêng của chúng rất nhỏ.

Trả lời

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    14:57 PM
26/08/2018    14:57 PM
Back to top