Giải bài 10 trang 217 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 217 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới.                   B. Punxa.

C. Lỗ đen.                             D. Quaza.

Trả lời

Các quaza: vào đầu những năm 1960, người ta phát hiện ra một loại cấu trúc mới, nằm ngoài các thiên hà, phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng vô tuyến và tia X; đặt tên là các quaza.

Đáp án

Đáp án D

Cấu trúc không phải thành viên của một thiên hà là quaza.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X