Giải lý lớp 12: Đáp án bài 11 trang 217 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 217 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất đến Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất coi như bằng 300 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất. Khối lượng Mặt Trời coi như bằng 300 000 lâng khối lượng Trái Đất. Xét các lực hấp dẫn mà Mặt Trời và Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng. Lực nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Hai lực bằng nhau

B. Lực hút do Mặt Trời nhỏ hơn

C. Lực hút do Mặt Trời bằng 3/10 lực hút do Trái Đất.

D. Lực hút do Mặt Trời bằng 10/3 lực hút do Trái Đất.

Hướng dẫn giải

Công thức tính độ lớn lực hấp dẫn:  Hướng dẫn giải bài 11 trang 217 sgk lý lớp 12

Đáp án bài 11 trang 217 sgk vật lý lớp 12

Đáp án D

- Gọi : + R1 là khoảng cách từ Mặt Trời đến Mặt Trăng.

+ R2 là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

+ m là khối lượng của Mặt Trăng.

+ m1 là khối lượng của Mặt Trời.

+ m2 là khối lượng của Trái Đất.

- Lực hấp dẫn do Mặt Trời tác dụng lên Mặt Trăng :  F1=Gm1mR21

- Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng :  F2=Gm2mR22

- Mà :

Đáp án bài 11 trang 217 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM