Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bài 87 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 87 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 87 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép chia phân số khác.

Đề bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

             \(\dfrac{2}{7}:1\) ;   \(\dfrac{2}{7}:\dfrac{3}{4}\)   ;   \(\dfrac{2}{7}:\dfrac{5}{4}\).

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận. 

» Bài tập trước: Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 87 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l} \dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\\ a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right) \end{array}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(\dfrac{2}{7}:1=\dfrac{2}{7}\) ;  \(\dfrac{2}{7}:\dfrac{3}{4}=\dfrac{2}{7}.\dfrac{4}{3}=\dfrac{8}{21}\) ;   \(\dfrac{2}{7}:\dfrac{5}{4}=\dfrac{2}{7}.\dfrac{4}{5}=\dfrac{8}{35}.\)

b) Ta có: \(\dfrac{3}{4}< 1 <\dfrac{5}{4};\)

c) So sánh thương với số bị chia ta có:

\(\begin{array}{l} \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{7};\\ \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{{21}} < \dfrac{8}{{21}};\\ \dfrac{2}{7} = \dfrac{{10}}{{35}} > \dfrac{8}{{35}} \end{array}\)

Kết luận:

- Một phân số chia cho 1 bằng chính nó.

- Một phân số chia cho phân số nhỏ hơn 1 sẽ lớn hơn chính nó.

- Một phân số chia cho phân số lớn hơn 1 sẽ nhỏ hơn chính nó. 

Vậy nếu số bị chia và số chia là những số dương mà số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.

» Bài tập tiếp theo: Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 87 trang 43 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top