Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bài 88 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 88 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 88 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép chia phân số khác.

Đề bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là \(\dfrac{2}{7}\)m2, chiều dài là \(\dfrac{2}{3}\)m, tính chu vi của tấm bìa đó. 

» Bài tập trước: Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 88 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Tính chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật

Bước 2: Tính chu vi của tấm bìa

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật là: 

\(\dfrac{2}{7}:\dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{7}.\dfrac{3}{2} = \dfrac{3}{7}\left( m \right)\)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là:

\(\left( {\dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{7}} \right).2 = \left( {\dfrac{{14}}{{21}} + \dfrac{9}{{21}}} \right).2 \)\(= \dfrac{{23}}{{21}}.2 = \dfrac{{46}}{{21}}\left( {{m}} \right)\)

ĐS. \(\dfrac{46}{21}\)m. 

Ghi nhớ

Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 88 trang 43 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top