Bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Bài 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 93 trang 44 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép chia phân số khác.

Đề bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Tính: 

a) \( \displaystyle {4 \over 7}:\left( {{2 \over 5}.{4 \over 7}} \right)\)

b) \( \displaystyle {6 \over 7} + {5 \over 7}:5 - {8 \over 9}\) 

» Bài tập trước: Bài 92 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l} \dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\\ a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right) \end{array}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\( \displaystyle a){4 \over 7}:\left( {{2 \over 5}.{4 \over 7}} \right) \)\(\displaystyle = {4 \over 7}:{8 \over {35}} = {4 \over 7}.{{35} \over 8} = {5 \over 2}\)

\( \displaystyle b){6 \over 7} + {5 \over 7}:5 - {8 \over 9} \)\(\displaystyle = {6 \over 7} + {5 \over 7}.{1 \over 5} - {8 \over 9} = {6 \over 7} + {1 \over 7} - {8 \over 9} \)

\( \displaystyle = 1 - {8 \over 9} = {1 \over 9}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 93 sgk Toán 6 tập 2 trang 44

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 93 trang 44 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top