Bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Bài 70 trang 88 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 70 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 70 trang 88 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 9 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập quy tắc chuyển vế khác.

Đề bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) \(3784 + 23 - 3785 - 15\);

b) \(21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14\).

» Bài tập trước: Bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 88 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để nhóm các số hạng thích hợp.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 a) \(3784 + 23 - 3785 - 15\) 

\(= (3784 - 3785) + (23 - 15)\)

\(= - (3785 - 3784) + 8 \)

\(=         -1            +    8\)

\(=                    7\)

b) \(21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14\)

\(= (21 - 11) + (22 - 12) + (23 - 13) + (24 - 14)\)

\(=      10      +     10       +      10      +    10\)

\(=                                 40\)

Đáp số: a) 7; b) 40. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 70 trang 88 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top