Bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Bài 69 trang 87 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 69 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn muốn giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 9 chương 2 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập quy tắc chuyển vế khác

Đề bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

 Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Chênh lệch nhiệt độ
Hà Nội 25⁰C 16⁰C  
Bắc Kinh -1⁰C -7⁰C  
Mát-xcơ-va -2⁰C -16⁰C  
Pa-ri 12⁰C 2⁰C  
Tô-ky-ô 8⁰C -4⁰C  
Tô-rôn-tô 2⁰C -5⁰C  
Niu-yoóc 12⁰C -1⁰C  

» Bài tập trước: Bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số độ chênh lệch = nhiệt độ cao nhất  trừ nhiệt độ thấp nhất

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Chênh lệch nhiệt độ
Hà Nội 25⁰C 16⁰C 9⁰C
Bắc Kinh -1⁰C -7⁰C 6⁰C
Mát-xcơ-va -2⁰C -16⁰C 14⁰C
Pa-ri 12⁰C 2⁰C 10⁰C
Tô-ky-ô 8⁰C -4⁰C 12⁰C
Tô-rôn-tô 2⁰C -5⁰C 7⁰C
Niu-yoóc 12⁰C -1⁰C 13⁰C

* Cụ thể:

+ Thành phố Hà Nội: \(25 – 16 = 9 \)

+ Thành phố Bắc Kinh: \((–1) – (–7) = –1 + 7 = 6.\)

+ Thành phố Mát– xcơ–va: \((–2) – (–16) \)\(= –2 + 16 = 14.\)

+ Thành phố Pa–ri: \(12 – 2 = 10\)

+ Thành phố Tô–ky–ô: \(8 – (–4) = 8 + 4 = 12.\)

+ Thành phố Tô–rôn–tô: \(2 – (–5) = 2 + 5 = 7\)

+ Thành phố Niu–yooc: \(12 – (–1) = 12 + 1 = 13.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 69 trang 87 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top