Bài 7 trang 91 SGK hình học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 91 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho điểm A ( 1;0;0 ) và đường thẳng Δ : Câu hỏi bài 7 trang 91 sgk hình học lớp 12

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng Δ.

b) Tìm tọa độ điểm A′ đối xứng với A qua đường thẳng Δ.

Hướng dẫn giải

a) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng Δ thì H ∈ Δ , tham số hóa tọa độ điểm H theo ẩn t.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 91 sgk hình học lớp 12 giải phương trình tìm t, từ đó suy ra tọa độ điểm H.

b) A' đối xứng với A qua đường thẳng d suy ra H là trung điểm của AA', với H là hình chiếu vuông góc của A trên Δ . Từ đó tìm tọa độ điểm A'.

Đáp án bài 7 trang 91 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 7 trang 91 sgk hình học lớp 12

» Tham khảo thêm: Bài 8 trang 91 SGK Toán hình 12

» Xem gợi ý và hướng dẫn giải bài tập Toán 12 sách giáo khoa

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM