Giải toán lớp 12: Đáp án bài 6 trang 91 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 91 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Số nghiệm của phương trình là: Câu hỏi bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12

(A) 0                    (B) 1
(C) 2                    (D) 3
 

Hướng dẫn giải

Đưa về cùng cơ số 2. Ta có Hướng dẫn giải bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top