Giải toán lớp 12: Đáp án bài 6 trang 91 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 91 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Số nghiệm của phương trình là: Câu hỏi bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12

(A) 0                    (B) 1
(C) 2                    (D) 3
 

Hướng dẫn giải

Đưa về cùng cơ số 2. Ta có Hướng dẫn giải bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 6 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 12: Đáp án bài 6 trang 91 SGK giải tích để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu