Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 91 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 91 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

Câu hỏi bài 2 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải.

Sử dụng phương pháp giải bất phương trình logarit cơ bản:
Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Chọn đáp án C

Đáp án bài 2 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu