Đáp án bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 91 SGK Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Sử dụng MTCT.

Cách 2:

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp: Hướng dẫn giải bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Thay x = 2 tính f'(2)

Đáp án bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top