Đáp án bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 91 SGK Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Sử dụng MTCT.

Cách 2:

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp: Hướng dẫn giải bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Thay x = 2 tính f'(2)

Đáp án bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu