Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 111 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 111 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

 Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hướng dẫn giải

Các phương trình Mắc – Xoen mô tả mối liên hệ của điện từ trường: (4 phương trình).

Điện tích – điện trường – dòng điện – từ trường

Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy

Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường

Đáp án

Đáp án: A

không miêu tả nội dung của thuyết điện từ Mắc – xoen.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    22:17 PM
15/08/2018    22:17 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu