Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 111 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 111 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. Có điện trường

B. có từ trường.

C. Có điện từ trường.

D. Không có các trường nói trên.

Hướng dẫn giải

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ không có điện trường biến thiên ⇒ không có  từ trường biến thiên ⇒ không có điện từ trường.

Đáp án

Đáp án: D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 111 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    20:50 PM
15/08/2018    20:50 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu