Đáp án bài 5 trang 111 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 111 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. Có điện trường

B. có từ trường.

C. Có điện từ trường.

D. Không có các trường nói trên.

Hướng dẫn giải

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ không có điện trường biến thiên ⇒ không có  từ trường biến thiên ⇒ không có điện từ trường.

Đáp án

Đáp án: D

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X