Bài 5 trang 67 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 16/01/2020

Bài 5 trang 67 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 67 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 67 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 67 SGK Hóa 8

Đề bài

Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu ?

Cách giải

- Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng: \(n = \dfrac{m}{M}\)

- Thể tích mol khí ở 20oC và 1 atm là 24 l nên ta có công thức: V = n.24 (l)

Đáp án

Bài giải cách 1

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{{100}}{{32}} = 3,125\,mol\)\( \to {V_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.24 = 3,125.24 = 75\,(l)\)

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{100}}{{44}} = \dfrac{{25}}{{11}}\,mol\)\( \to {V_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}}.24 = \dfrac{{25}}{{11}}.24 = \dfrac{{600}}{{11}}\,(l)\)

\( \to {V_{hh}} = {V_{{O_2}}} + {V_{C{O_2}}}\)\( = 75 + \dfrac{{600}}{{11}} = \dfrac{{1425}}{{11}}\,(l) \approx 129,55(l)\)

Bài giải cách 2

Ta có:
\(n_{O_2} =\frac{m}{M}= \frac{100}{32} = 3,125\ mol;\\ n_{CO_2} =\frac{m}{M}=\frac{ 100}{44} = 2,273\ mol;\)

Thể tích của hỗn hợp khí ở \(20^oC \) và 1atm là:

Áp dụng phương trình trạng thái của chất khí lý tưởng \(PV=nRT\) Ta có:

\({{V}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{hh}}.R.T}{P}=\dfrac{(3,125+2,273).0,082.(20+273)}{1}=129,69 (lít)\)

Ghi nhớ

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m).

\(n=\frac{m}{M}(mol)\)

(M là khối lượng mol của chất).

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn:

\(n=\frac{V}{22,4}(mol)\)

»» Bài tiếp theo:: Bài 6 trang 67 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 67 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM