Bài 3 trang 67 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 16/01/2020

Bài 3 trang 67 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 67 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 3 trang 67 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 3 trang 67 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy tính:

a) Số mol của : 28g \(Fe \); 64g \(Cu \); 5,4g \(Al\).

b) Thể tích khí (đktc) của 0,175 mol \(CO_2\); 1,25 mol \(H_2\); 3 mol \(N_2\).

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (dktc) gồm có 0,44g \(CO_2 \); 0,04g \(H_2 \) và 0,56g \(N_2\).

Cách giải

Xem lại lý thuyết về sự chuyển đổi khối lượng, thể tích và chất lượng.

Đáp án

a) Số mol của các chất là:

\(n_{Fe}=\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}} = \frac{28}{56} = 0,5\ mol\\ n_{Cu}=\frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} = \frac{64}{64} = 1\ mol\\ n_{Al}=\frac{m_{Al}}{M_{Al}} = \frac{5,4}{27} = 0,2\ mol\\\)

b)

\(V_{CO_2}=n_{CO_2}\times22,4 = 22,4 \times 0,175 = 3,92l.\\ V_{H_2}=n_{H_2}\times22,4 = 22,4 \times 1,25 = 28l.\\ V_{N_2}=n_{N_2}\times22,4 = 22,4 \times 3 = 67,2l. \)

c) Số mol của hỗn hợp khí bằng tổng số mol của từng khí.

\(n_{H_2} = \frac{m}{M}=\frac{0,04}{2} = 0,02\ mol.\\ n_{N_2} =\frac{V}{22,4}=\frac{0,56}{22,4} = 0,02\ mol.\\ n_{CO_2}= \frac{m}{M}=\frac{0,44}{44} = 0,01\ mol\)

\(n_{hh}=n_{H_2}+n_{N_2}+n_{CO_2}=0,02+0,02+0,01=0,05\ mol\\ =>V_{hh}=n_{hh}\times 22,4=0,05\times 22,4=1,12(lít)\)

Ghi nhớ

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m).

\(n=\frac{m}{M}(mol)\)

(M là khối lượng mol của chất).

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn:

\(n=\frac{V}{22,4}(mol)\)

»» Bài tiếp theo:: Bài 4 trang 67 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 3 trang 67 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM