Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 61 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - so sánh các cặp số.

Đề bài

Hãy so sánh các cặp số sau:
Câu hỏi bài 5 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

Sử dụng phương pháp so sánh hai lũy thừa cùng số mũ:
Hướng dẫn giải bài 5 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu