Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 61 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tìm các đạo hàm của các hàm số:
Câu hỏi bài 2 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp đối với hàm số lũy thừa: Hướng dẫn giải bài 2 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu