Bài 4 trang 61 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Hãy so sánh các số sau với 1

Câu hỏi bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải.

Sử dụng phương pháp so sánh hai lũy thừa cùng cơ số:

Hướng dẫn giải bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 61 sgk Toán 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 61 sách giáo khoa giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu