Bài 4 trang 61 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Hãy so sánh các số sau với 1

Câu hỏi bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải.

Sử dụng phương pháp so sánh hai lũy thừa cùng cơ số:

Hướng dẫn giải bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 61 sgk giải tích lớp 12
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 61 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu