Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 56 SGK giải tích

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 56 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài.

Câu hỏi bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải.

+) Đưa bài toán về dạng so sánh hai lũy thừa cùng cơ số: Với lũy thừa có cơ số lớn hơn 1 thì lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Ngược lại, với lũy thừa có cơ số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 thì lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì lũy thừa đó nhỏ hơn.
Hướng dẫn giải bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top