Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 56 SGK giải tích

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 56 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài.

Câu hỏi bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải.

+) Đưa bài toán về dạng so sánh hai lũy thừa cùng cơ số: Với lũy thừa có cơ số lớn hơn 1 thì lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Ngược lại, với lũy thừa có cơ số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 thì lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì lũy thừa đó nhỏ hơn.
Hướng dẫn giải bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 56 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 56 SGK giải tích để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu