Giải bài 1 trang 55 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 55 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Câu hỏi bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1: Có thể sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính. 

Cách 2: Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa để tính:
Hướng dẫn giải bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 55 sách giáo khoa giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu