Giải bài 1 trang 55 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 55 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Câu hỏi bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1: Có thể sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính. 

Cách 2: Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa để tính:
Hướng dẫn giải bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top