Bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 55 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài:

Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Câu hỏi bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa để tính:


 

Đáp án bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án để xem ở dưới đây
Tải về
14/06/2018    00:10 AM
14/06/2018    00:10 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu