Bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 55 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài:

Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Câu hỏi bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa để tính:


 

Đáp án bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 55 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
14/06/2018    00:10 AM
14/06/2018    00:10 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu