Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 56 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Cho a,b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

Câu hỏi bài 4 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức lũy thừa cơ bản và các hằng đẳng thức để rút gọn các biểu thức.
 

Đáp án bài 4 trang 56 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 56 sgk giải tích lớp 12

  • Xem thêm

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 56 sgk Toán 12

» Bài tiếp theo: sgk Toán 12 - Bài 5 trang 56

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu