Bài 5 trang 55 SGK Đại số và giải tích 11

Hướng dẫn giải và trình bày đáp án bài tập 5 trang 55 sách giáo khoa Toán Đại số và giải tích lớp 11

Đề bài

Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

a) Các bông hoa khác nhau ?

b) Các bông hoa như nhau ?

Đáp án bài  tr. 55 SGK Giải tích lớp 11

a) Đánh số thứ tự cho 3 bông hoa. Mỗi cách cắm hoa là một cách chọn ra 3 lọ và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của 3 bông hoa), nên mỗi cách cắm là một chỉnh hợp chập 3 của 5 lọ. Suy ra số cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ là: 

Đáp án bài 5 câu a trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

b) Vì 3 bông hoa là như nhau, nên mỗi cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là một cách chọn ra một tập hợp 3 phần tử (không phân biệt thứ tự) từ 5 lọ. Suy ra số các cách cắm 3 bông hoa như nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là:

Đáp án bài 5 câu b trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 55 SGK Giải tích 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 55 SGK Đại số và giải tích 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu