Giải bài 6 trang 55 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 6 trang 55 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

1. Đề bài

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho ?

2. Đáp án

Ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một tam giác.

Do đó mỗi tập con gồm 3 điểm (không phân biệt thứ tự) của tập hợp 66 điểm đã cho xác định duy nhất một tam giác.

Vậy ta có thể lập được số tam giác (từ 6 điểm đã cho) là:

Đáp án bài 6 trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu