Giải toán lớp 11: Đáp án bài 4 trang 55 SGK đại số và giải tích

Cách giải 4 trang 55 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

1. Đề bài

Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

2. Đáp án

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. 

Do đó ta có số các cách mắc là:

Đề bài 4 trang 54 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 11: Đáp án bài 4 trang 55 SGK đại số và giải tích để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu