Giải toán lớp 11: Đáp án bài 4 trang 55 SGK đại số và giải tích

Cách giải 4 trang 55 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

1. Đề bài

Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

2. Đáp án

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. 

Do đó ta có số các cách mắc là:

Đề bài 4 trang 54 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top