Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 54 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 54 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;          d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;          e) Mg, K, Cu, Al, Fe.

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K ;

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Đi từ trái sang phải tính kim loại giảm dần

Đáp án bài 1 trang 54 sgk hóa lớp 9

Chỉ có dãy c) gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần. 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 54 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    14:22 PM
12/08/2018    14:22 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu