Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 5 trang 24 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Đề bài:

Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Câu hỏi bài 5 trang 24 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 5 trang 24 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 24 sgk giải tích lớp 12

a)

- Cách 1:

Ta có: y = |x| ≥ 0 ∀ x

=> Hàm số có giá trị nhỏ nhất là min y = 0 khi x = 0.

Đáp án câu b bài 5 trang 24 sgk giải tích lớp 12
 

»» Bài trước: Bài 4 trang 24 SGK Giải tích lớp 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top