Bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 24 SGK giải tích lớp 12 .

Đề bài.

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Câu hỏi bài 4 trang 24 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 24 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 24 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 24 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 24 sgk giải tích lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 24 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
Back to top